I u 2024. godini nastavak projekta “Hljeb i mlijeko za penzionere”

U sklopu brige o najranjivijim kategorijama stanovništva, sarajevska Opština Centar i u ovoj godini nastavlja sa realizacijom projekta “Hljeb i mlijeko” za penzionere i lica starija od 60 godina bez primanja.

Pravo na stalnu novčanu pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka za mjesec januar 2024. godine ostvarilo je 329 penzionera sa područja ove lokalne zajednice, te 44 lica u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina a nisu ostvarila pravo na penziju.

S obzirom da budžet za tekuću godinu nije usvojen, za pomenutu namjenu je prema Odluci o privremenom finansiranju potreba Opštine Centar Sarajevo izdvojeno 27.430 KM za isplatu novčanih pomoći za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka. Služba za finansije Opštine Centar izvršila je isplatu sredstava na račune korisnika pomoći.

Pored ovih sredstava, preostala neutrošena sredstva iz 2023. godine u iznosu od 17.750 maraka raspoređena su na 365 korisnika ove pomoći.

U opštinskom budžetu za 2023. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 360.000 KM.

Sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje opštinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u skladu sa utvrđenim kriterijima na osnovu podnesenih zahtjeva.

Podijeli tekst sa drugima na:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *