Evropska unija pokreće pilot-projekte za zaštitu starijih osoba

evropska unija za starije generacije

Evropa se suočava s rastućim izazovom starenja stanovništva, s procjenom da će do 2070. godine 30 posto stanovništva Europske unije biti starije od 65 godina. Ova demografska promjena zahtijeva međugeneracijsku solidarnost i posebne strategije kako bi se osigurala kvalitetna zaštita i podrška starijim osobama.

Nedavna pandemija koronavirusa naglasila je potrebu za posebnim pristupom prema starijoj populaciji. Evropski parlament je na nedavnoj plenarnoj sjednici usvojio izvještaj o starenju Evrope, u kojem se poziva na pokretanje pilot-projekata za kvalitetnu zaštitu starijih osoba i podršku državama članicama u provedbi politika zaštite.

U izvještaju nazvanom “Starenje Starog kontinenta – mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja poslije 2020.”, naglašava se da je važno vrednovati starije osobe i boriti se protiv njihove diskriminacije kroz politike koje se temelje na međugeneracijskoj solidarnosti. Evropski parlament stoga traži podršku Evropske komisije kako bi se državama članicama pružila pomoć u provedbi politika zdravog starenja te da se na regionalnoj razini pokrenu pilot-projekti za razvoj pristupačnih i sveobuhvatnih sistema dugotrajne zaštite.

Jedan od ključnih prijedloga je da se države članice potiču da bolje iskoriste fondove EU-a, kao što su Evropski socijalni fond plus i Evropski fond za regionalni razvoj, kako bi prilagodile infrastrukturu i javne prostore potrebama starijih osoba. Ovo bi omogućilo izgradnju okruženja koje podržava starije osobe i olakšava njihovo sudjelovanje u društvenom životu.

Pandemija je dodatno istaknula važnost problema koji zahtijevaju posebnu pažnju i naglasila potrebu za posebnom strategijom EU-a za starije osobe. Jedan od prijedloga je otvaranje centara za dnevnu zaštitu u blizini škola i vrtića kako bi se potaknula međugeneracijska povezanost i spriječila usamljenost starijih osoba.

Uzimajući u obzir demogratske promjene i izazove s kojima se Evropa suočava, potrebno je uspostaviti međugeneracijsku solidarnost kako bismo osigurali kvalitetan život starijim osobama. Evropski parlament je prepoznao ovu potrebu i pozvao na konkretne akcije.

Međugeneracijska solidarnost je ključna za održavanje ravnoteže u društvu i pružanje podrške svim generacijama. Sa sve većim udjelom starijeg stanovništva, važno je osigurati politike koje će odgovoriti na njihove potrebe i boriti se protiv diskriminacije. Izvještaj “Starenje Starog kontinenta – mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja poslije 2020.” naglašava upravo tu važnost.

Evropski parlament traži da Evropska komisija pruži podršku državama članicama u implementaciji politika zdravog starenja. Osim toga, pokretanje pilot-projekata na regionalnoj razini za razvoj pristupačnih sistema dugotrajne zaštite je također predloženo. Korištenje fondova EU-a, poput Evropskog socijalnog fonda plus i Evropskog fonda za regionalni razvoj, za prilagodbu infrastrukture i javnih prostora starijim osobama također je ključna smjernica.

Pandemija koronavirusa istaknula je hitnost ovog problema. Starije osobe su bile posebno ranjive, a njihova potreba za podrškom i zaštitom postala je očigledna. Uspostavljanje centara za dnevnu zaštitu u blizini škola i vrtića može pomoći u izgradnji mostova između generacija i prevenciji usamljenosti starijih osoba.

Evropa se suočava s demografskim promjenama koje zahtijevaju prilagodbe politika i pristup starijoj populaciji. Međugeneracijska solidarnost je temelj za izgradnju održivog društva u kojem se svaki pojedinac, bez obzira na dob, osjeća podržano i uključeno.

Kroz provedbu strategija za starije osobe, podršku državama članicama i korištenje dostupnih fondova, Evropska unija može biti predvodnica u osiguravanju kvalitetnog života za sve generacije. Međugeneracijska solidarnost je ključ za ostvarenje ovog cilja i izgradnju evropskog društva u kojem se svaka generacija cijeni i podržava.

Podijeli tekst sa drugima na:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *