5 stvari koje morate znati prije podizanja penzionerskog kredita

U procesu apliciranja za penzionerski kredit, starije osobe treba da budu pažljive i da detaljno prouče sve uslove kredita, uključujući kamatnu stopu, visinu mjesečnih rata i EKS, kako bi donjeli najbolju odluku o uzimanju kredita.

U nastavku ćemo pokušati da vam približimo neke osnovne pojmove koje su vezane za kredit koji namjeravate da podignete.

1. Kamata

Pri apliciranju za penzionerski kredit, banka će odrediti kamatnu stopu koja se primenjuje na iznos kredita koji je odobren. Kamatna stopa predstavlja procenat koji se mjesečno obračunava na glavni iznos duga i dodaje se na otplatu zajma. Važno je pažljivo proučiti uslove kredita i procijeniti koliko će ukupan iznos kredita iznositi sa uračunatom kamatom tokom cijelog perioda otplate.

2. Fiksna kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa je kamatna stopa koja ostaje nepromjenjena tokom cijelog perioda otplate kredita. To znači da ćete plaćati istu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate bez obzira na eventualne promjene na tržištu ili kod zajmodavca. Ovo pruža sigurnost tačno znate koliko ćete plaćati mjesečno i ukupno tokom cijelog perioda otplate kredita, bez obzira na eventualne promjene u ekonomskim uslovima.

3. Promjenljiva kamatna stopa

Kod promjenljive kamatne stope, kamatna stopa se može mijenjati tokom perioda otplate kredita u skladu sa promjenama na tržištu ili internim politikama banaka. Ovo znači da mjesečna rata može varirati tokom vremena u zavisnosti od promjena kamatnih stopa. Prilikom uzimanja penzionerskog kredita, važno je razmotriti moguće promjene u mjesečnim ratama i pripremiti se za potencijalne fluktuacije u plaćanjima ukoliko se odlučite za kredit sa promenljivom kamatnom stopom.

4. EKS (Efektivna kamatna stopa)

EKS predstavlja efektivnu godišnju kamatnu stopu i predstavlja ukupan trošak kredita koji uzima u obzir sve troškove vezane za kreditiranje, uključujući kamatu, troškove obrade, troškove osiguranja i ostale naknade. Pri uzimanju penzionerskog kredita, važno je obratiti pažnju na EKS kako bi se sagledala ukupna cijena koju ćete  platiti tokom perioda otplate kredita. Što je niži EKS, to su povoljniji uslovi kredita.

5. Rata

Rata predstavlja iznos novca koji Vi trebate mjesečno uplati banci kao otplatu kredita. Ova rata se sastoji od dvije komponente – dijela koji se odnosi na otplatu glavnice (osnovnog iznosa kredita) i dijela koji pokriva kamatu. Prilikom apliciranja za penzionerski kredit, bićete u obavezi da redovno plaćate mjesečne rate u skladu sa uslovima kredita koje je odobrila banka.

Uvijek je preporučljivo konsultovati se sa finansijskim savjetnikom ili stručnjakom prije nego što se obavežete na bilo kakve finansijske aranžmane. Ali, ukoliko vam je hitno potreban novac, a nemate vremena da se raspitujete i upoređujete koja banka ima najbolje uslove, mi vam predlažemo da posjetite Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Ovo mikrokreditno društvo, koje i radi samo sa penzionerima, ima akciju za sve nove klijente. Možete da podignete do 500 KM bez ikakvih troškova, koliko podignete toliko i vratite, rok otplate je 3 mjeseca, a mjesečna rata iznosi 166.67 KM. Više informacija možete saznati ovdje.

Podijeli tekst sa drugima na:

Banke ili Mikrokreditna društva? Istražili smo gdje su bolji uslovi za penzionere!

Veliki broj penzionera u Republici Srpskoj jedva spaja kraj sa krajem. Bez pomoći porodice ili nekih drugih teško da mogu da prežive mjesec.

Naime, prosječna penzija iznosi 592 KM i čini 45,13 odsto prosječne plate koja je u januaru 2024. godine iznosila 1.312 KM u Republici Srpskoj.

Ako se zna da je sindikalna potrošačka korpa za mjesec januar 2024. godine iznosila 2.577,29 KM i da je prosječna plata pokriva sa  svega 50,91 odsto, onda je sasvim jasno kako se u svemu oveme kotiraju penzioneri.

U nekim situacijama penzioneri su prinuđeni da pozajme novac, a često za to moraju da posjete banku ili mikrokreditnu organizaciju.

Mogu postojati različite prednosti i nedostaci u ponudi kredita u banci ili mikrokreditnoj organizaciji, u zavisnosti od ponuđenih uslova.

Banke obično nude veće iznose kredita i duže rokove otplate, ali mogu zahtjevati detaljniju provjeru kreditne sposobnosti i imati strože uslove za odobravanje kredita.

Odnosno, veliki broj građana Srpske koji prima minimalnu penziju teško da može ostvariti uslove za neki veći kredit u banci.

Sa druge strane, mikrokreditne organizacije su poznate po pružanju finansijske pomoći osobama koje možda ne ispunjavaju standarde tradicionalnih banaka. One često imaju fleksibilnije uslove i brži proces odobravanja.

Postoje i mikrokredite organizacije koje najstarijoj populaciji nude i besplatne kredite, odnosno kredite bez kamata i dodatnih troškova, na princupi koliko podigneš toliko vratiš.

Jedna od njih je Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, gdje je u toku akcija besplatnih kredita za penzionere koji penziju primaju preko Fonda PIO RS.

Iznos koji možete da podignete je 500 KM, a sa vrlo malo dokumentacije lako žete doži do novca za nepredviđene troškove.

Razlika između banke i mikrokreditnih organizacija – šta je za koga?

banke ili mikrokreditne

Uporedili smo tri banke sa mikrokreditnim organizacijama: Koji su uslovi i rate za kredit od 1000 KM 

Prema statistici penzioneri najčećše traže kredite sa manjim iznosima, pa smo za ovaj tekst izabrali tri banke i tri mikrokreditne institucije koje na svojim sajtovima imaju sve informacije za kredit od 1000 KM sa rokom otplate do 12 mjeseci.

U nastavku smo vam izračunali kolika bi bila mjesečna rata za takav kredit i koliki ukupan iznos morate vratiti.

Banke

Ako ispunjavate uslove i već niste zaduženi, prema našem istraživanju (koristili smo informacije sa njihovog sajta) najpovoljnije je uzeti kredit za penzionere kod Atos Banke.

Moramo Vas napomenuti da u većini banaka postoje dodatni troškovi, kao što su obrade kredita, polise osiguranja, mjenice i slično, što varira od iznosa i roka otplate.

Mikrokreditna društva

Kod mikrokreditnih organizacija sutacija je malo drugačija. Mjesečna rata je viša za oko šest KM nego kod banke, a najnižu mjesečnu ratu ima PPMKD – Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, koje i radi samo sa penzionerima.

mikrokreditne krediti za penzionere

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo u svojoj ponudi izdvaja i kredit Lojalni klijent.

Svi penzioneri Fonda PIO RS koji su trenutno aktivni ili su bivši korisnici kreditnih usluga PPMKD imaju mogućnost dizanja lojalnog kredita sa iznosom do 1.000 KM i rokom otplate do 6 mjeseci.

Kredit Lojalan klijent nudi penzionerima mogućnost dizanja kredita za različite namjene s nižim mjesečnim ratama usklađenim prema mogućnostima penzionera.

Ukoliko postanete klijent Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva, odnosno dio zajednice Lojalni klijent, možete da iskoristite pogodnosti, mogućnost dizanja kredita do 1000 KM bez kamate, samo uz trošak obrade i osiguranja kredita.

Pored toga što su najpovoljniji od ostalih mikrokreditnih društava koje smo istražili, PPMKD ima akciju za sve nove klijente da im daju kredit do 500 KM bez ikakvih troškova, koliko podignete toliko i vratite, rok otplate je 3 mjeseca, a mjesečna rata iznosi 166.67 KM.

Više informacija možete saznati ovdje.

Zaključak

Ukoliko želite kredit na duži period i veći iznos banke su definitivno bolji izbor. Za manje iznose, ukoliko vam nije hitno, i ako ispunjavate uslove koje banke zahtjevaju takođe su uslovi povoljniji.

Mikroreditne organizacije su svakako za one penzionere sa manjim primanjima, ili koji već imaju zaduženja, a novac im treba hitno.

Podijeli tekst sa drugima na:

Podrška penzionerima: Otkrijte kako doći do kredita bez kamata i troškova!

U današnjem svijetu, neočekivani troškovi mogu se pojaviti u bilo kojem trenutku, što može stvoriti dodatni stres, posebno ako ste penzioner.

Srećom, postoji nekoliko načina kako možete pozajmiti novac za takve situacije, a Penzionerski centar je za Vas pronašao idealno rješenje.

Naime, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo nudi svim penzionerima, do 79 godina starosti, koji penziju primaju preko Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, mogućnost dizanja kredita do 500 KM bez kamate, provizije i troškova.

Ono što je svakako pozitivno, je da sa samo nekoliko dokumenata možete dobiti novac u njihovoj poslovnici, bez dodatnih troškova.

Kada se suočite s nepredviđenim troškovima i trebate hitno finansijsko rješenje, banka ili mikrokreditna društva mogu biti pouzdan partner koji vam može pomoći. Kao penzioner, imate pravo na različite vrste zajmova i kreditnih proizvoda koje oni nude..

Međutim, besplatni kredit od 500 KM, koji nudi Prvo penzionersko MKD je brzo i efikasno rješenje da pozajmite novac i riješite vaše probleme.

Ovakav vid kredita je idealan za one koji imaju nepredviđene troškove, te kupovinu nekog uređaja, a za šta niste planirali sredstva u svom mjesečnom budžetu.

Kredit možete da podignete na period otplate od tri mjeseca, a rata bi iznosila 166,67 KM.

Svakako Vam preporučujemo da posjetite njihovu poslovnicu ili ih pozovete na 051/490-777 za više informacija o ovom i drugim mogućnostima za penzionere.

Podijeli tekst sa drugima na:

Povjerljivo sa dr Đorđevićem – Šta se događa sa našim tijelom?

Doktor Veljko Đorđević objašnjava da kako starimo tako postajemo sporiji, neki i gojazniji, a naravno biologija čini svoje.

“Kako smo prestali vježbati mozak, još češće prestajemo vježbati tijelo”, ističe dr Đorđević, te dodaje da tako dolazi do gubitka mišićne mase i tijelo se sporije kreće.

Podijeli tekst sa drugima na: