5 stvari koje morate znati prije podizanja penzionerskog kredita

kamata za penzionere

U procesu apliciranja za penzionerski kredit, starije osobe treba da budu pažljive i da detaljno prouče sve uslove kredita, uključujući kamatnu stopu, visinu mjesečnih rata i EKS, kako bi donjeli najbolju odluku o uzimanju kredita.

U nastavku ćemo pokušati da vam približimo neke osnovne pojmove koje su vezane za kredit koji namjeravate da podignete.

1. Kamata

Pri apliciranju za penzionerski kredit, banka će odrediti kamatnu stopu koja se primenjuje na iznos kredita koji je odobren. Kamatna stopa predstavlja procenat koji se mjesečno obračunava na glavni iznos duga i dodaje se na otplatu zajma. Važno je pažljivo proučiti uslove kredita i procijeniti koliko će ukupan iznos kredita iznositi sa uračunatom kamatom tokom cijelog perioda otplate.

2. Fiksna kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa je kamatna stopa koja ostaje nepromjenjena tokom cijelog perioda otplate kredita. To znači da ćete plaćati istu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate bez obzira na eventualne promjene na tržištu ili kod zajmodavca. Ovo pruža sigurnost tačno znate koliko ćete plaćati mjesečno i ukupno tokom cijelog perioda otplate kredita, bez obzira na eventualne promjene u ekonomskim uslovima.

3. Promjenljiva kamatna stopa

Kod promjenljive kamatne stope, kamatna stopa se može mijenjati tokom perioda otplate kredita u skladu sa promjenama na tržištu ili internim politikama banaka. Ovo znači da mjesečna rata može varirati tokom vremena u zavisnosti od promjena kamatnih stopa. Prilikom uzimanja penzionerskog kredita, važno je razmotriti moguće promjene u mjesečnim ratama i pripremiti se za potencijalne fluktuacije u plaćanjima ukoliko se odlučite za kredit sa promenljivom kamatnom stopom.

4. EKS (Efektivna kamatna stopa)

EKS predstavlja efektivnu godišnju kamatnu stopu i predstavlja ukupan trošak kredita koji uzima u obzir sve troškove vezane za kreditiranje, uključujući kamatu, troškove obrade, troškove osiguranja i ostale naknade. Pri uzimanju penzionerskog kredita, važno je obratiti pažnju na EKS kako bi se sagledala ukupna cijena koju ćete  platiti tokom perioda otplate kredita. Što je niži EKS, to su povoljniji uslovi kredita.

5. Rata

Rata predstavlja iznos novca koji Vi trebate mjesečno uplati banci kao otplatu kredita. Ova rata se sastoji od dvije komponente – dijela koji se odnosi na otplatu glavnice (osnovnog iznosa kredita) i dijela koji pokriva kamatu. Prilikom apliciranja za penzionerski kredit, bićete u obavezi da redovno plaćate mjesečne rate u skladu sa uslovima kredita koje je odobrila banka.

Uvijek je preporučljivo konsultovati se sa finansijskim savjetnikom ili stručnjakom prije nego što se obavežete na bilo kakve finansijske aranžmane. Ali, ukoliko vam je hitno potreban novac, a nemate vremena da se raspitujete i upoređujete koja banka ima najbolje uslove, mi vam predlažemo da posjetite Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Ovo mikrokreditno društvo, koje i radi samo sa penzionerima, ima akciju za sve nove klijente. Možete da podignete do 500 KM bez ikakvih troškova, koliko podignete toliko i vratite, rok otplate je 3 mjeseca, a mjesečna rata iznosi 166.67 KM. Više informacija možete saznati ovdje.

Podijeli tekst sa drugima na:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *