Ko vidi komentare koje ostavljate ispod vijesti

Svi koji imaju pristup tim portalima ili Facebooku gdje se objavjuju vijesti mogu vidjeti komentare koje ostavljate ispod vijesti.

Komentari su javno dostupni i mogu biti vidljivi svima koji pregledavaju stranicu ili pratiti određeni post.

Stariji ljudi, poput svih drugih korisnika na tim platformama, mogu ostaviti svoje komentare i izražavati svoja mišljenja.

Ukoliko imate pitanja o sigurnosti ili zaštiti privatnosti na tim platformama, preporučujemo vam da se obratite samim platformama kako biste dobili pouzdane informacije.

Podijeli tekst sa drugima na:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *