Podaci za 2023: Starosnih penzija više, invalidskih manje

U periodu januar-decembar 2023. godine Fond PIO Republike Srpske zaprimio je ukupno 27.936 zahtjeva za ostvarivanje i ponovno određivanje penzije.

Rješenje o ostvarivanju prava doneseno je za 16.079 osiguranika, što je 57,55% od broja podnesenih zahtjeva i predstavlja 276 slučaja ili 1,71% više ostvarenih prava nego u 2022. godini.

Kada se analiziraju ostvarena prava na godišnjem nivou uočljiv je nastavak pozitivnog trenda poboljšanja strukture korisnika prava, u smislu da od ukupno 16.079 ostvarenih prava 71,80% ili 11.545 su starosne, 8,63% ili 1.388 invalidske, dok je pravo na poro-dičnu penziju ostvarilo 19,56% ili 3.146 korisnik prava.

Ovakva struktura korisnika prava Fond PIO Republike Srpske svrstava u red najuspješnijih penzijskih fondova među državama nastalih na području bivše SFRJ, kao i približno samom vrhu među razvijenim državama Evropske unije.

Kada se sagleda struktura prava na nivou ukupnog broja svih korisnika prava od 282.671, sa 31.12.2023. godine starosnih penzija je 62,13% ili 175.616, porodičnih 25,41% ili 71.820, invalidskih 12,40% ili 35.064 i ostalih prava 0,06% ili 171 korisnik prava.

Kumulirana struktura korisnika prava našeg Fonda takođe bilježi pozitivan trend poboljšanja iz mjeseca u mjesec, što je veoma pozitivno za svaki penzijski sistem.

Glavni razlog pozitivnog trenda je da osiguranici sve duže rade, da raste broj osigu-ranika i da su dijagnostika i medicina veoma napredovali, pa samim time imamo sve veći procenat ostvarenih prava na starosnu penziju, dok se procenat ostavrenih prava na porodičnu i invalidsku penziju smanjuje.

Podijeli tekst sa drugima na:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *