Smanjuje se broj djece koja koriste porodičnu penziju u Srpskoj

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske saopštio je da je u posljednjih deset godina uočljiv trend smanjenja broja korisnika porodične penzije iz kategorije djeca, jer je 2015. godine taj status imalo njih 6.745, u 2022. godini 3.602, a ove godine 2.798 korisnika.

Prema evidenciji Fonda, 2012. godine bilo je 8.510 djece korisnika prava na porodičnu penziju, od kojih je 3.234 pohađalo srednju školu, a 5.276 je bilo u statusu studenta.

U toku prethodne godine zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju iz kategorije udova/udovac i djeca podnijet je u 4.653 slučaja.

Iz Fonda su podsjetili na pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uslove za invalidsku penziju i članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.

Kada je riječ o pravu djeteta na porodičnu penziju, dijete ima pravo na porodičnu penziju do završetka redovnog školovanja /srednjoškolci/, ali najkasnije do navršenih 26 godina /studenti/.

Redovnim školovanjem ne smatra se školovanje u školi istog ili nižeg stepena obrazovanja od škole koju je dijete završilo.

U slučaju da nastupi nesposobnost djeteta za samostalan život i rad prije 15. godine, dijete u takvim okolnostima, ima pravo na porodičnu penziju dok ta nesposobnost traje.

Dijete kod kojeg nesposobnost za privređivanje nastupi poslije 15. godine, aprije smrti osiguranika, odnosno korisnika penzije, ima pravo na porodičnu penziju ako ga je osiguranik, odnosno korisnik penzije izdržavao do svoje smrti.

Ako dijete kod kojeg u toku korištenja prava na porodičnu penziju nastupi nesposobnost za samostalan život i rad ili nesposobnost za privređivanje zadržava pravo na penziju dok ta nesposobnost traje.

Nesposobnost za samostalan život i rad postoji kada se lice zbog vrste i težine fizičkog ili mentalnog oštećenja ili vrste i težine psihičkih bolesti ne može osposobiti za obavljanje najjednostavnijih poslova.

Podijeli tekst sa drugima na:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *