Sve što trebate znati o štednji u bankama i ponude banaka u BiH

Štednja u bankama je kao da čuvate svoj novac na sigurnom mjestu, poput kutije ili sefa, ali sa dodatnim benefitima. Kada štedite u banci, to znači da polažete određeni iznos novca na račun koji se naziva štedni račun.

Kada deponujete novac na štedni račun, banka ga čuva za vas i obezbjeđuje da vam bude dostupan kad god ga budete trebali. To znači da možete da povučete novac sa svog računa kad god želite kako biste platili račune, kupili nešto ili pomogli sebi u nekim hitnim situacijama.

Ali tu nije kraj! Banka će vam takođe platiti kamatu za novac koji ostavite na svom štednom računu. Kamata je kao da vam banka “poklanja” dodatni novac kao nagradu za to što joj pomažete čuvajući svoj novac kod njih. Ta kamata se dodaje vašem štednom računu i vremenom može da raste.

Čuvanje gotovine u “dušeku” ili u sefu kod kuće nije prava štednja. To je samo fizičko čuvanje novca. Postoji nekoliko rizika vezanih za štednju u „dušeku”, uključujući krađu, požar, problem s krivotvorenim novčanicama itd.

Što je još važnije, takva štednja ne raste. Kupovna moć takve štednje, u stvari, opada usljed inflacije. Za razliku od tekućeg računa, štedni račun osigurava povrat, koji ovisi o tome koliko je novca deponovano i na koji vremenski period. Sigurnost depozita zavisi o solventnosti i likvidnosti banke. Depoziti u Bosni i Hercegovini su pokriveni sistemom državne Agencije za depozite koja garantuje sve depozite do iznosa od 70.000 KM.

Štedni računi mogu biti ili u domaćoj valuti (KM) ili u stranoj valuti (uobičajeno euro, ali i u drugim valutama).

Za starije ljude štednja u bankama može biti posebno korisna. Može vam pomoći da obezbjedite novac za penzionerske dane ili za neplanirane medicinske troškove. Takođe, štednja može biti sigurna opcija za čuvanje novca koji ste dugo skupljali, bez brige o tome da li će biti ugrožen ili izgubljen.

Važno je da istražite različite banke i njihove ponude kako biste pronašli najbolje uslove i kamate koje vam odgovaraju. Banka će vam pomoći da otvorite štedni račun i pružiti vam savjete kako biste ostvarili svoje finansijske ciljeve.

Za Vas smo istražili ponude nekoliko ponuda štednje u bankama sa područja Bosne i Hercegovine.

NLB Banka

U NLB Banci postoji nekoliko načina štednje, a izdvojili smo NLB Postepenu štednju. Ovaj štedni proizvod omogućava višestruke uplate u periodu oročenja, kao i dodatne pogodnosti ukoliko su mjesečne uplate redovne.

Uplate se vrše u valutama KM i EUR, a početni štedni ulog je minimalno 50 KM. Iznos mjesečne uplate kreće se od minimalno 25 KM ili 13 EUR, do maksimalno 10.000 KM. Fiksna kamatna stopa je 1,10%. Ovaj štedni proizvod je namijenjen klijentima, koji žele da štede postepeno, u skladu sa vlastitim željama i mogućnostima, a redovnim mjesečnim uplatama mogu ostvariti i dodatne pogodnosti.

Raiffeisen banka

I u ovoj banci postoji nekoliko načina štednje. Predstavljamo vam Slobodnu štednju. Prilikom sklapanja ugovora o ovoj štednji Vašim sredstvima raspolažete u svakom trenutku. Tokom oročenja slobodno raspolažete svojim sredstvima i vršite uplate bez ograničenja – kad god to Vama odgovara i u iznosima koje želite. Štedite uz fiksnu kamatnu stopu. Redovnim prinosom u vidu kamata možete raspolagati mjesečno. Vaš novac po posebnim uslovima Slobodne štednje možete oročiti na rokove od 14, 24 ili 36 mjeseci. Vaš ugovor može biti automatski obnovljen (samo glavnica na isti rok oročenja) uz primjenu važećih kamatnih stopa u momentu obnavljanja ugovora. Minimalni iznos oročenja iznosi 2.000 KM (protuvrijednost u EUR valuti). Sredstva možete ulagati u KM ili EUR valuti. Pri svakoj isplati stanje na računu nakon isplate ne smije biti ispod 2.000 KM (protuvrijednost u EUR valuti).

NOVA BANKA

Klasična oročena štednja Nove Banke daje klijentima mogućnost da svoj novac oroče na određeni rok uz mogućnost višekratnih uplata na račun oročene štednje prema svojim finansijskim mogućnostima u toku trajanja oročenja. Sredstva klijent može oročiti u svim valutama sa kursne liste Nove Banke, osim RUB i TRY, a stimulativnu kamatnu stopu do +2,40 procentnih poena može ostvariti u BAM i EUR valuti, uz apliciranje putem web stranice. Period oročenja bira klijent kao i valutu u kojoj će se štedni ulog iskazati. Kamata se isplaćuje zavisno od želje klijenta, unaprijed, odnosno odmah za cijeli period oročenja, mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje, po isteku oročenja ili po isteku na glavnicu.

Bosna Bank International – BBI

BBI ima nekoliko vrsta štednje, a mi Vam predstavljamo Oročeni wakala štedni ulog. Ova vrsta depozita je definisana iznosom i periodom oročenja. Oročeni Wakala Štedni ulog ima za cilj omogućiti fizičkim licima oročenje slobodnih likvidnih sredstava u iznosu, valuti i na rok koji im odgovara. Prednost koja vam je dostupna: Fiksna stopa prinosa; Posebna akcijska ponuda samo do 31.12.2023. godine, sa stopama prinosa i do čak 2,30%, te mogućnost doplate u toku perioda oročenja.

ATOS BANK

Iz ponude Atos banke izdvajamo Rentnu štednju sa isplatom kamate unaprijed. To je oročena štednja koja klijentima omogućava isplatu kamate unaprijed za cijeli period oročenja. Period oročenja je od 13 do 60 mjeseci. Valuta oročenja može biti u KM i EUR, a minimalni iznos oročenja je 1.000,00KM/500,00 EUR.  Kamata se kreće od 3,10 do 3,50 %.

Nadamo se da su vam neke od ovih informacija bile korisne. O svim dodatnim pitanjima o štednji, periodu oročenja novca i kamatnim stopama, najbolje je da se raspitate kod službenika u bankama.

Podijeli tekst sa drugima na:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *