Znate li kako možete da ostvarite pravo na liječenje izvan Srpske?

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske imaju pravo da se liječe i izvan RS, ali da li znate u kojim situacijama i koje uslove je potrebno da ispunite?

Osobe koje su osiguranici FZO RS mogu se liječiti izvan Srpske u slučajevima kada liječenje nije moguće sprovesti u našim zdravstvenim ustanovama.

Inače, osiguranici FZO RS se na liječenje upućuju uglavnom u zdravstvene ustanove Srbije, a potpisane ugovore imaju sa zdravstvenim ustanovama poput Vojnomedicinske akademije, Kliničkog centra Srbije, Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Specijalne bolnice za rehabilitaciju Gornja Trepča i dr.

Spisak ustanova sa kojima FZO RS ima ugovore dostupan je na www.zdravstvo-srpske.org.

Ovo pravo se ostvaruje na osnovu prijedloga zdravstvene ustanove u Srpskoj

Ljekarski konzilijum ustanove tercijarnog nivoa (UKC RS) može da predloži upućivanje na liječenje izvan Republike

Srpske u slučaju da su iscrpljene mogućnosti liječenja u našem zdravstvenom sistemu.

Upućivanje na liječenje izvan Srpske vrši se na osnovu Liste oboljenja, stanja ili povreda, za koje se može odobriti pružanje usluge liječenja i/ili dijagnostičkog postupka izvan RS.

Takođe, u određenim okolnostima osiguraniku se može odobriti liječenje i/ili sprovođenje dijagnostičkog postupka u zdravstvenoj ustanovi izvan Srpske i za stanja ili oboljenja koja nisu propisana pomenutom listom. U tom slučaju je obaveza konzilijuma zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa koji daje prijedlog da navede detaljno obrazloženje izuzetnih medicinskih ili drugih razloga na kojima se prijedlog zasniva.

Inače, procedura je takva da UKC RS svoj prijedlog upućuje Fondu, ili prijedlog sa potrebnom dokumentacijom predaje osiguranik ili član porodice u Fond, gdje ga razmatra komisija ove ustanove, a o odluci komisije osiguranik se obavještava putem rješenja koje se dostavlja na kućnu adresu osiguranika.

Ukoliko se osiguraniku odobri liječenje, sve troškove liječenja u ustanovama izvan RS finansira FZO RS, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

U rješenju se, takođe, navodi u koju ustanovu se osiguranik upućuje, kao i koliko je odobreno dana liječenja.
Ako se u toku liječenja ispostavi da je potrebno duže liječenje, ustanova u kojoj se osiguranik liječi uputiće Fondu zahtjev za produženje liječenja.

Na osnovu preporuke zdravstvene ustanove izvan Srpske u kojoj je osiguranom licu odobreno liječenje

Kada liječenje nije moguće obaviti ni u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, onda te ustanove imaju mogućnost da preporuče liječenje u nekoj drugoj zemlji u inostranstvu, npr. Italija, Austrija, Njemačka i dr.

U tim situacijama Fond finansira liječenje pod uslovom da je preporučeno liječenje naučno dokazano i prihvaćeno u praksi.

Procedura ostvarivanja prava po ovom osnovu podrazumijeva podnošenje zahtjeva u poslovnici Fonda uz koji se prilaže medicinska dokumentacija, preporuka za liječenje i predračun troškova liječenja, kao i rješenje o odobrenom liječenju u bolnici izvan RS sa kojom Fond ima ugovor, a koja je preporučila liječenje u drugoj zemlji.

Osiguranik popunjava i odgovarajuću izjavu, koju je potrebno ovjeriti u opštini, a obrazac izjave može se dobiti u Fondu.

Kada su u pitanju zemlje sa kojima BiH ima ugovore o socijalnom osiguranju, a kojim je predviđena mogućnost upućivanja na ciljano liječenje u drugu državu ugovornicu (Slovenija, Italija, Austrija, Češka), osiguraniku se uz rješenje o odobrenom liječenju ili dijagnostičkom postupku izdaje popunjen dvojezični obrazac – potvrda o odobrenju liječenja u drugoj državi ugovornici.

U ovim slučajevima nije potreban predračun, već obrazac predstavlja ujedno i garanciju da će FZO RS preuzeti troškove zdravstvenih usluga pruženih u ustanovama koje su u javnom zdravstvenom sistemu pomenutih država.

Na osnovu međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju

Pravo na zdravstvenu zaštitu po ovom osnovu moguće je ostvariti samo u zemljama sa kojima BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, poput Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Austrije, Njemačke, Italije i dr.

Pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u tim zemljama obezbijeđeno je radnicima na privremenom radu, redovnim studentima, zaposlenima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, osiguranicima koji u inostranstvo putuju službeno, te osiguranicima koji u te zemlje odlaze kao turisti ili iz drugog privatnog razloga.

U skladu sa međudržavnim sporazumom, obim zdravstvene zaštite je ograničen na hitnu medicinsku pomoć (turisti), odnosno neodložnu zdravstvenu zaštitu do povratka u RS (za ostale).

Da biste ostvarili ovo pravo, neophodan je odgovarajući ino-obrazac, koji možete da dobijete u poslovnici Fonda prije odlaska u inostranstvo i to na osnovu potvrde porodičnog ljekara da ste sposobni za putovanje, te druge dokumentacije u zavisnosti od razloga boravka u inostranstvu.

Više o svemu ovome čitajte na LINKU.

Bitno je naglasiti da za djecu do 18 godina liječenje u inostranstvu finansira Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, kada liječenje nije moguće u Republici Srpskoj i u ustanovama izvan Srpske sa kojima FZO RS ima potpisane ugovore.

(Izvor: nezavisne.com)

Podijeli tekst sa drugima na:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *